vsejedobre

 

Vše co je, tak JE v pořádku. Je to tak, jak to má být a nikdy to nemohlo být jinak.
Jsi právě v tuto chvíli přesně tam, kde máš být a děje se přesně právě to, co se má dít.
Tak už dál nevytvářej odpor a jen to dovol. Nech vše, ať se to samo děje.  
Vše co Já jsem, přijímám s láskou a bez podmínek.
A vlastně tu ve skutečnosti ani není nikdo, kdo by něco přijímal nebo odmítal.
Všechno se jen samo děje a ty jsi toho jen svědkem a každá situace
už má v sobě obsaženo i řešení, takže se nemusíš ničeho bát.  
Prostě jen dovol, ať se vše děje tak, jak to je, jen to nech být.    
A to, co přichází a pak zase odejde, to nejsi ty.
Všechny myšlenky, pocity a emoce jsou jako vlny, které tě zalijí a zase zmizí,
jsou jako voda, která tě naplní a zase odteče.  
A jen to, co tu zůstává, stálé a neměnné, trvalé, jsi ve skutečnosti ty.
Prázdný prostor, ticho, vědomí, bytí.